19/03/20  Tin tức - Sự kiện  123
Hoạt động đá banh giao lưu
 25/04/16  Tin của trường  514
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Uông.